نوشته‌ها

پیش فروش سال۱۴۰۰

لیست قیمت سال ۱۴۰۰

قیمت ها به تومان میباشد

ردیف

نوع سفارش

مبلغ کل سفارش

پیش پرداخت

حداقل سفارش

موعد تحویل

 

۱

 

ملکه تلقیح مصنوعی بهمراه یک قاب کندوچه

۷۰۰٫۰۰۰

 

۳۵۰٫۰۰۰

 

۱  عدد

 

اواسط خرداد ماه

 

۲

 

ملکه تلقیح مصنوعی بهمراه یک قاب لانگستروت استاندارد(بدون کندو)

 

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰۰٫۰۰۰

 

۱  عدد

 

اواسط خرداد ماه

 

۳

 

 

ملکه تلقیح مصنوعی بهمراه پنج قاب لانگستروت استاندارد(با کندو)

 

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

 

۷۰۰٫۰۰۰

 

۱  عدد

 

اواسط خرداد ماه

 

۳

 

ملکه باروری طبیعی داخل قفسک

 ۱۵۰٫۰۰۰

 ۷۵٫۰۰۰

 ۵  عدد

 اوایل خرداد ماه

 

۴

 

 

ملکه باروری طبیعی  بهمراه پنج قاب لانگستروت استاندارد(با کندو)

 

۵۰۰٫۰۰۰

 

۲۵۰٫۰۰۰

 

۲  عدد

 

اوایل خرداد ماه

 

۵

 

ملکه باکره

 

۳۵٫۰۰۰

 

۱۷٫۵۰۰

 

۱۰  عدد

 

اوایل اردیبهشت ماه

 

۶

 

شاخون ملکه

 

۱۰٫۰۰۰

 

۰

۳۰  عدد

 

اوایل اردیبهشت ماه

با توجه به وابستگی شدید پرورش ملکه به شرایط آب و هوایی،امکان تاخیر یا تسریع در تحویل وجود دارد

نمونه کارها