تکنیک های تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل …

این تکنیک هر روز بیشتر از روز قبل اهمیت و برتری خود رانسبت به بقیهٔ روش ها  نشان می دهد.تلقیح مصنوعی ملکه سالهاست که در نقاط  مختلف دنیا مورد بررسی و تحقیق واقع شده و به هیچ وجه روشی بهتر از آن به منظور کنترل باروری ملکهٔ زنبور عسل پیشنهاد نشده است.و اصلاح نژاد ملکهٔ زنبور عسل ،آن هم در زمانی کوتاه بجز ازطریق تلقیح مصنوعی محال میباشد و نتیجهٔ مطلوبی در بر نخواهد داشت.ما با استفاده از این تکنیک میتوانیم علاوه بر فعالیت در زمینهٔ اصلاح نژاد ملکهٔ زنبورعسل درزمینهٔ تلاقی ژنتیکی هم  فعالیت وسیعی داشته باشیم . که با توجه به  کار و تحقیقی ۷۰ تا  ۸۰  ساله از سوی محققین و پرورش دهندگان زنبور عسل در این زمینه ، امتیازات برجستهٔ آن بر همگان آشکار می باشد.

تحقیقات …

نشان داده است که به هیچ  وجه عملکرد یک ملکهٔ تلقیح شده  در شرایط خوب ، کمتر از یک ملکه  که  بصورت طبیعی بارور شده باشد  نبوده ،  بلکه  در شرایطی که  ملکه  اصلاح نژاد شده باشد   توانایی بیشتری از خود نشان میدهد .ولی فعالیت با شدت بیشتر از حدد طبیعی  و همچنین دریافت بیش  از حدّ گاز CO2 موجب کوتاه شدن طول عمر ملکه های تلقیحی خواهد شد.

آیا میدانستید …

در سال های اولیه آزمایش برای انجام تلقیح مصنوعی ، متخصصین همواره با ناکامی مواجه بودند . این وضع سال ها ادامه داشت . به طوری که عده ای از محقین ادامه کار را بی نتیجه و تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل را غیر ممکن اعلام کردند . در مقابل عدهای دیگر ناامید نشده و تنها روش تحقیقات را تغییر دادند . بدین ترتیب که با تشریح دقیق دستگاه تناسلی ملکه پی به این موضوع بردند که در قسمت جلو دستگاه تناسلی آن چین های زیادی وجود دارد که مانع ورود سوزن دستگاه تلقیح به قسمتی می گردد که اسپرم باید در آنجا ریخته شودتا به وسیله ماهیچه های ظریف اطراف کیسه ذخیره اسپرم پمپ شده و به داخل کیسه برای ذخیره شده فرستاده شود و ملکه در هنگام تخمگذاری برای تولید زنبورهای ماده از آن استفاده کند .

با اطلاع از این موضوع امروزه در تلقیح مصنوعی به کمک سوزن دستگاه تلقیح این چین ها را به کناری می زنند و آنگاه اسپرم را به داخل دستگاه تناسلی ملکه تزریق می نمایند تا مستقیماً به داخل کیسه ذخیره اسپرم مکیده شوند .

با ما همراه باشید تا از تازه ها و جدیدترین های علم تلقیح ملکه مطلع شوید