نوشته‌ها

پیش فروش سال۱۴۰۱

لیست قیمت سال ۱۴۰۱

قیمت ها به تومان میباشد

ردیف

نوع سفارش

مبلغ کل سفارش

پیش پرداخت

حداقل سفارش

موعد تحویل

 

۱

 

ملکه تلقیح مصنوعی بهمراه یک قاب کندوچه

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰۰٫۰۰۰

 

۱  عدد

 

اواسط خرداد ماه

           

 

۲

 

 

ملکه تلقیح مصنوعی بهمراه پنج قاب لانگستروت استاندارد(با کندو)

 

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

 

۱٫۲۵۰٫۰۰۰

 

۱  عدد

 

اواسط خرداد ماه

 

۳

 

ملکه باروری طبیعی داخل قفسک

 ۳۰۰٫۰۰۰

 ۱۵۰٫۰۰۰

 ۵  عدد

 اوایل خرداد ماه

 

۴

 

 

ملکه باروری طبیعی  بهمراه پنج قاب لانگستروت استاندارد(با کندو)

 

۸۰۰٫۰۰۰

 

۴۰۰٫۰۰۰

 

۲  عدد

 

اوایل خرداد ماه

 

۵

 

ملکه باکره

 

۶۰٫۰۰۰

 

۳۰٫۰۰۰

 

۱۰  عدد

 

اوایل اردیبهشت ماه

 

۶

 

شاخون ملکه

 

۳۰٫۰۰۰

 

۰

۳۰  عدد

 

اوایل اردیبهشت ماه

با توجه به وابستگی شدید پرورش ملکه به شرایط آب و هوایی،امکان تاخیر یا تسریع در تحویل وجود دارد